Symbolbild: End-Produkt abhängig von Konfiguration

Schwerentflammbar gemäß EN13501-1 / Euroclass B-s2,d0 - 600mm

Art.-Nr. SA9030
Produktinformationen "Schwerentflammbar gemäß EN13501-1 / Euroclass B-s2,d0 - 600mm"